Sản phẩm

Sợi kết hợp có hướng - Combimat

Các sợi kết hợp có hướng (biaxial)
- BX400 (±45o)
- LT 400 (0/90o
)
- UD 670 (0o)
- BX600M225 (±45o)
- LT600M225 (0/90o)


Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi qua số: 
(84-28) 3877 6251
 
Thông tin
Mô tả:
Sợi kết hợp có hướng là một loại sợi khâu đan không kết dính bằng sợi thủy tinh. 
Các sơi thủy tinh thô được sắp xếp song song theo hướng 0o, 90o hay ±45
so với chiều dài cuộn sợi và được may lại với nhau bằng chỉ.
Một số trường hợp sợi combimat có thể được phủ 1 lớp sợi băm nhằm kết dính các lớp sợi với nhau.

Công dụng:
Các sợi thô đặt chồng lên nhau chứ không phải đan vào nhau nên khó gãy và chịu lực tốt hơn.
Tùy theo hướng chịu lực để có thể đặt các lớp sợi có hướng theo yêu cầu nhằm gia tăng chịu lực theo hướng đó mà giàm độ dày và khối lượng sản phẩm. Điều này rất thích hợp trong việc sản xuất tàu thuyền và các sản phẩm mỏng nhưng tính chịu lực cao.
Do hàm lượng sợi thô khá cao và các lớp đã được liên kết nên sẽ giảm đáng kể lượng nhựa cần thiết để kết dính và dễ dàng trong thao tác, tạo ra các sản phẩm nhẹ hơn, chất lượng tốt hơn.

 
BX400 (±45o) LT 400 (0/90o)
BX600M225 (±45o) LT600M225 (0/90o)
 
UD 670 (0o)  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251

Sản phẩm khác

0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh