Sản phẩm

Sợi thô - Woven Roving

Các loại sợi thủy tinh có DNV, Lloyd chứng nhận đạt yêu cầu ngành tàu thuyền Composite.


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251
Thông tin
Vải thủy tinh thường có vân sóng và vải có vân chéo. Có độ bền cơ học cao.
  • Dùng để giá cường các sản phẩm composite.
  • Các loại vải thông dung: 200 g/m2; 360 g/m2; 600 g/m2; 800 g/m2.
  • Mình vải mềm, dể uốn theo bề mặt góc cạnh của khuôn mẫu;
  • Ngấm và thẩm thấu nhanh. Hút rất ít nhựa nên tiết kiệm giá thành của sản phẩm.
Sợi thô 200 g/m2 Sợi thô 360 g/m2
Sợi thô 600 g/m2 Sợi thô 800 g/m2


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251

Sản phẩm khác

0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh