Sản phẩm

Tinh màu - Color pigment

  • Độ tập trung màu cao
  • Tinh màu rất bền thời tiết, chịu nắng rất tốt.
  • Bền màu trong môi trường kiềm và acid cho phép.
  • Thân thiện môi trường.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251
Thông tin
Tinh màu giúp tạo màu cho gelcoat. 
Các loại tinh màu chính gồm có: màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu đen, màu trắng
Chúng tôi có thể cung cấp hơn 70 màu theo RAL Catalogue

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251

Sản phẩm khác

0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh