Giới thiệu

Qui định và hình thức thanh toán

* Qui định và hình thức thanh toán
   - Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi nhận hàng
   
0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh