Giới thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức

  • Giám Đốc: Phạm Văn Kình
  • Trưởng Phòng Kinh Doanh : Phạm Hoàng Minh
  • Trưởng Phòng Kỹ Thuật: Trương Văn Bảy.
  • Trưởng Phòng Tiếp Thị: Trương Văn Vịnh
0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh