Chương trình giáo dục là gì? Quy định về chương trình giáo dục?

Rate this post

Hiện nay giáo dục đang là vấn đề nổi cộm ở nước ngoài, làm thế nào để giáo dục đạt hiệu quả, làm sao để đặt mục tiêu tốt nhất, hiện nay các nhà trường và các cơ quan ban ngành đã vạch ra những kế hoạch nhất định trong giáo dục, trong đó chương trình giáo dục các cấp học đang là vấn đề được đặt ra. thường xuyên.

Cơ sở pháp lý: Luật giáo dục 2019

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Chương trình giáo dục là gì?

Hiện nay chúng ta có thể thấy rằng việc phân phối chương trình giáo dục hay chương trình giáo dục như một sản phẩm hoàn thiện đã không làm hài lòng các nhà giáo dục tham gia vào việc xây dựng chương trình. Trên thực tế, sự phát triển nhanh chóng của thông tin hiện nay có nghĩa là kiến ​​thức không chỉ giới hạn trong các tài liệu in ấn. Với việc phổ biến kiến ​​thức thông qua các phương tiện công nghệ, việc xác định những gì cấu thành kiến ​​thức thiết yếu là không dễ dàng.

Ngoài ra, do xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu về chương trình giáo dục luôn thay đổi do ảnh hưởng của xã hội với những bước tiến vượt bậc về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, được xem như một tập hợp các mục tiêu và giá trị có thể hình thành cho học sinh. thông qua các hoạt động được lập kế hoạch và tổ chức trong nhà trường, liên quan đến đời sống xã hội. Mức độ đạt được những mục tiêu này là một chỉ báo về hiệu quả của một chương trình giáo dục. Mục đích của việc thiết kế chương trình giáo dục phụ thuộc vào đối tượng tiếp cận của chương trình giáo dục đó.

Như vậy, có thể kết luận rằng chương trình giáo dục là sự thể hiện một cách có hệ thống một kế hoạch chung về các hoạt động giáo dục trong một thời gian nhất định, trong đó xác định những mục tiêu học tập mà học sinh phải đạt được, cần đạt được, đồng thời một cách thông thoáng. xác định mục đích, mức độ nội dung học tập, công cụ, phương pháp, cách thức tổ chức học tập, đánh giá kết quả học tập… nhằm đạt được mục tiêu học tập.

2. Quy định về chương trình giáo dục:

Căn cứ quy định tại Điều 8. Luật Giáo dục Chương trình giáo dục năm 2019 quy định cụ thể:

Tham Khảo Thêm:  Tác dụng của bơ trong làm đẹp & 5 Cách đắp mặt nạ bơ hiệu quả

Nóng: [GIẢI ĐÁP] Tại sao liên tục kết nối bộ sạc máy tính xách tay là sai?

1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; xác định chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh; phạm vi, cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục; phương pháp đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học trong từng lớp, từng cấp học hoặc môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo.

2. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn; tính kế thừa và mối quan hệ giữa các cấp học và trình độ đào tạo; tạo điều kiện sắp xếp, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp; đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới và yêu cầu hội nhập quốc tế. Chương trình giáo dục là cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh quy định trong chương trình giáo dục phải được cụ thể hóa trong sách giáo khoa giáo dục phổ thông; giáo trình, tài liệu giảng dạy giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học. Sách giáo khoa, chương trình, tài liệu dạy học phải đáp ứng yêu cầu của phương pháp giáo dục.

4. Chương trình giáo dục được tổ chức theo năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; hàng năm hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và khóa học 1 năm đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà sinh viên tích lũy được khi theo học chương trình giáo dục đã được kiểm định để được xét về giá trị quy đổi cho môn học hoặc tín chỉ hoặc mô-đun tương ứng trong các chương trình giáo dục khác khi sinh viên học chuyên ngành đào tạo, thay đổi hình thức học tập hoặc học lên trình độ học vấn, đào tạo cao hơn.

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền của mình quyết định việc thực hiện chương trình giáo dục và việc công nhận giá trị, quy đổi kết quả học tập sang rèn luyện ở các trình độ giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp được định nghĩa trong điều này.

Tham Khảo Thêm:  Cách làm giá treo màn hình máy tính

Có thể thấy luật quy định rất chi tiết về chương trình giáo dục, ban đầu chúng ta có thể hiểu đó là quy định về thời khóa biểu dạy và học trong một nhà trường nào đó. Nó xác định các môn học sẽ được giảng dạy, kiến ​​thức, kỹ năng và sự hiểu biết cần thiết cho từng môn học. Chương trình Giáo dục Quốc gia cũng đưa ra các tiêu chuẩn cho từng môn học, vạch ra các mục tiêu mà trẻ cần được khuyến khích để đạt được. Ngoài ra, Chương trình giáo dục quốc gia cũng xác định các phương pháp đánh giá được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của trẻ.

Hot: Nó ở trên cái gì vậy? Cấu tạo và sử dụng – Thành Tây

Như vậy, căn cứ vào chương trình giáo dục, có thể thấy sự cần thiết phải có chương trình trong phương pháp dạy học và phát triển giáo dục, bởi chương trình giáo dục là mục tiêu do nhà nước đặt ra cho các nền giáo dục, các cấp học, các ngành nghề khác nhau nếu có mục tiêu đó. , nó sẽ có thể phát triển tốt hơn.

Theo quy định trên cho rằng “chương trình giáo dục phải đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn”, tức là chương trình giáo dục phải luôn đổi mới nhằm giữ gìn truyền thống, đặc sắc của dân tộc nhưng cũng phải phát huy tính sáng tạo, vươn lên. trong thực hiện chương trình giáo dục để lĩnh hội kịp thời những tri thức mới của nhân loại và sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, chương trình giáo dục được tổ chức theo năm học, nghĩa là hàng năm phải có kế hoạch đổi mới chương trình sao cho phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu giáo dục và thi cử của xã hội. theo quy định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải chịu trách nhiệm quy định việc thực hiện chương trình giáo dục hiện hành.

3. Vai trò của chương trình giáo dục

Có thể nói, chương trình giáo dục có vai trò quan trọng đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách, biện pháp đồng bộ để thực hiện, trong đó có việc công bố Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Có thể nói, đây là chính sách nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, xác định những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, phục vụ cơ sở quản lý chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời cũng là cam kết của nhà nước về bảo đảm chất lượng của toàn bộ hệ thống và của từng cơ sở giáo dục phổ thông.

Tham Khảo Thêm:  iOS 15.5 có gì mới? iOS 15 hỗ trợ máy nào? Có nên cập nhật iOS 15.5?

Qua quá trình nghiên cứu giáo trình, chúng tôi thấy rằng đã có một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và đánh giá của các chuyên gia cũng như các cơ quan có thẩm quyền và uy tín trong ngành giáo dục, nó được xây dựng trên cơ sở các quan điểm của đảng và nhà nước về nền móng. đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; bảo đảm kế thừa và phát huy ưu điểm của chương trình giáo dục các cấp học ở nước ta, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm xây dựng chương trình của các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới; bảo đảm sự liên thông chặt chẽ giữa các cấp học, các lớp học và liên thông với chương trình giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học. Đặc biệt chương trình giáo dục hiện hành được xây dựng theo hướng mở. Do đó, có thể thấy được những ưu điểm và nhược điểm của chương trình giáo dục.

Thông qua chương trình giáo dục cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần; trở thành người năng động, tự tin, có ý thức nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt và kỹ năng cần thiết để trở thành công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ toàn cầu hóa và nền công nghiệp mới cuộc cách mạng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Chương trình giáo dục là gì? Quy định về chương trình giáo dục? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Noel 2023? Đếm Ngược Lễ Hội Giáng Sinh

Bạn có từng tự hỏi rằng còn bao nhiêu ngày nữa đến Noel 2023? Ngày đặc biệt ấy đã gắn liền với niềm vui, ấm áp gia…

Đặc điểm, Ý nghĩa, Cách trồng và chăm sóc

Hoa đồng tiền với vẻ đẹp tuyệt vời và ý nghĩa sâu sắc, trở thành món quà tuyệt hảo để tặng cho người thân, bạn bè và…

41+ Mẫu nhà vệ sinh hiện đại bậc nhất 2023

Bạn đang lên ý tưởng xây dựng nhà vệ sinh hiện đại, thay đổi kết cấu phòng tắm nhỏ trở nên đẹp sang trọng và tinh tế…

5 Cách Thông Tắc Vệ Sinh Bồn Cầu Bị Nghẹt NHANH NHẤT, HIỆU QUẢ

Đây là cách thông nhà vệ sinh bị tắc, chữa tắc bồn cầu khá hiệu quả, phù hợp cho các trường hợp bị tắc bồn cầu nhẹ….

Cách diệt mối tận gốc tại nhà hiệu quả. Top thuốc diệt mối an toàn

1. Mối xuất hiện ở đâu? Mối thích gỗ, vì trong gỗ có Cellulose – chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống của chúng. Do đó,…

Tất tần tật về cây hương thảo: Đặc điểm, ý nghĩa và công dụng

1. Giới thiệu về cây hương thảo Cây hương thảo Rosemary – chính xác là một loại thảo mộc thuộc họ bạc hà. Điều thú vị là…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *