Sản phẩm

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI MẶT HÀNG

* NHỰA POLY HỒNG GIÁ TỪ : 30.000 - 35.000 VND
* NHỰA POLY XANH GIÁ TỪ : 31.000 -  34.000 VND
* GELCOAT GIÁ TỪ 60.000VND
* WAX8   GIÁ TỪ 120.000 VND
Thông tin
* GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM VAT 10%
* BẢNG GIÁ TRÊN THAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM.
 
(84-28) 3877 6251