Contact UsRất cảm ơn quý khách đã ghé website chúng tôi.
Nếu quý khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi tại:


CTY TNHH TM KIÊN TRUNG LONG
Số 99 Đường 44, Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-28) 3877 6249 - 3877 6251 - 3980 3527 - 3980 3528 
Fax: (84-8) 3980 4112 - 3877 6250
Website: http://www.kientrunglong.com.vn
Email: sales@kientrunglong.com.vn
Note: The asterisk (*) Mandatory fields must be entered. You can type unsigned Vietnamese or Vietnamese letters accented Unicode (UTF-8).

Map